Czym jest e-biznes i dlaczego warto się nim zainteresować?

Przedrostek ‘e-‘ występujący przed różnymi wyrazami określa ich bliski związek z internetem. W dużym skrócie oznacza to, że dana rzecz lub dziedzina korzysta w dużej mierze z ogromnych możliwości sieci globalnej. Mamy więc e-marketing, e-commerce, e-podróże, a więc jak najbardziej można mówić też o e-biznesie. Działania biznesowe kryjące się pod nazwą e-biznes dotyczą bardzo różnych czynności ściśle powiązanych z obecnością podmiotów w sieci.

Znak czasów

Dostęp do internetu nie jest już czymś dla wybranych. Większość firm działa jednocześnie w internecie i w swoich stacjonarnych siedzibach. To możliwość dotarcia w tym samym czasie do odbiorców o różnych potrzebach i upodobaniach. Dość ciężko porównywać te dwa rynki, tym bardziej trudno jest określić jakąś wyraźną przewagę jednego z nich przynajmniej do czasu wyodrębnienia się tam osobnej klienteli. Obecnie warto jest we właściwy sposób docierać do odbiorców preferujących albo ten, albo ten model biznesowy, co gwarantuje największe zyski.

Trudne początki

Obecność firmy w internecie oznacza, że jej usługi i produkty da się wyszukać dzięki zastosowaniu rozpoznawalnych haseł; gdy do strony firmowej trafić można bez większych problemów poprzez wyszukiwarki i użyte różne słowa kluczowe. To jednak dopiero początek zarabiania na tym fakcie, bo teraz należy wdrożyć i zacząć używać konkretnych rozwiązań, np. afiliacji. Większość narzędzi dostępna jest odpłatnie, ale razem z konkretną i przydatną pomocą techniczną – pełnym wsparciem.

Posłuchaj Podcastu o technologii

Malware na urządzeniach mobilnych! Jakie niebezpieczeństwa czyhają na użytkowników smartfonów i jakie taktyki stosują hakerzy? O rozmaitych aspektach cyberbezpieczeństwa w świecie mobilnym Michał Porada rozmawia z Łukaszem Cepokiem, ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa w CSIRT KNF. Zachęcamy do odsłuchania!

https://im24podcast.pl/2023/01/05/malware-na-urzadzeniach-mobilnych/

IM24 Podcast to miejsce, w którym zdobędziesz wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Posłuchasz o tym jak bezpiecznie poruszać się w świecie internetu i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji oraz przykrych niespodzianek.

https://im24podcast.pl/

Prowadzenie biznesu w Polsce

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

2 Comments

  1. Większość z internetowych modeli biznesowych opiera się na współpracy gwarantującej korzyści wszystkim partnerom, więc jest to bardzo opłacalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *