Sposobów promocji firmy w dzisiejszych czasach jest naprawdę wiele. Wszystkie niosą za sobą pewne zalety, różniące się w zależności od wybranego kanału marketingu. Najskuteczniejsze metody promocji są wtedy, kiedy dobrane są do specyfiki czasów i uwzględniają przyzwyczajenia potencjalnego klienta. W dzisiejszych czasach, odbiorcy usługi najczęściej sięgają do internetu, by znaleźć podawcę dobra, na jakie wykazują zapotrzebowanie. Internet jest szybki i łatwy, nie wymaga przeglądania wielu katalogów, a w przeciwieństwie do reklamy telewizyjnej lub radiowej, treść marketingowa nie musi zostać w pamięci, gdyż jest szukana na bieżąco, co eliminuje możliwość jej ulotności. Dlatego, internet to najlepsze źródło promocji dla grafika komputerowego.

Strona www

Podstawową, najłatwiejszą, najszybszą i zarazem najtańszą metodą promocji, na jaką powinno postawić każde studio graficzne jest własna, dobrze zaprojektowana strona www. To najskuteczniejszy sposób dotarcia do odbiorcy, a jednocześnie najlepsza wizytówka. Witryna internetowa stwarza wiele możliwości wizualnej promocji firmy. Jest to ważne, ze względu na fakt, że najwięcej bodźców, jakie docierają do odbiorcy stanowią właśnie bodźce wzrokowe, które bazują na obrazach, animacjach, kolorach i wzorach. W przypadku studia graficznego, którego zadaniem jest tworzenie chwytliwych grafik, logo, napisów i animacji, jest to dodatkowo najłatwiejszy sposób, na pokazanie swoich umiejętności. Odpowiednie, z zachowaniem najwyższej jakości zaprojektowanie własnej witryny pod kątem graficznego piękna stanowi namacalny dowód na kompetencje danego grafika. Posiadanie strony jest dzisiaj koniecznością. Zdecydowana większość klientów, w pierwszej kolejności wyszukuje firmy, która jest w stanie zaspokoić jego potrzeby, właśnie w internecie. Dostęp do sieci posiada dzisiaj każdy, brak własnej witryny skazuje na nie dotarcie do odbiorcy.

Zwiększ swoją widoczność, daj się zauważyć – SEO

Posiadanie własnej strony nie wystarczy, należy jeszcze podjąć kroki, by była ona widoczna dla potencjalnego odbiorcy, który będzie mógł ją odwiedzić. Badania marketingowe wyraźnie wskazują, że większość odbiorców klika jedynie w trzy pierwsze linki, jakie wyświetla wyszukiwarka po wpisaniu słów kluczowych przez internautów. Ilość użytkowników, którzy klikają w pozostałe linki nie przekracza trzech procent poszukujących, dodatkowo czas odwiedzin strony z niższych pozycji średnio wynosi jedynie ok. trzydziestu sekund. Ważne zatem jest żeby strona internetowa miała wysoki wynik w rankingu wyszukiwarki. W tym celu należy stosować szereg czynności składających się na tzw. pozycjonowanie witryny oraz optymalizację jej struktury pod kątem atrakcyjności dla robotów wyszukiwarki. Pozycjonowanie to proces długotrwały, ale też i przynoszący długofalowe efekty, które na pewno zwiększą liczbę odwiedzin danej strony.

Przykładowo gdy potencjalny klient z Warszawy potrzebuje zaprojektować ulotkę, najpewniej wpisze do wyszukiwarki frazę „projekt ulotek warszawa”. Jeżeli grafik zajmuje się projektowaniem ulotek i może obsługiwać klientów z Warszawy warto aby jego strona była jak najwyżej w wyszukiwarce, dla zapytania „projekt ulotek warszawa”.

Promocja studia graficznego w internecie to bardzo dobry sposób na dotarcie do potencjalnych klientów, których interesuje profesjonalny grafik komputerowy. Podstawą jest posiadanie własnej strony, odpowiednio zaprojektowanej pod indywidualne potrzeby.

Oferta drukarni

Grafik komputerowy powinien współpracować ze sprawdzoną dobrą drukarnią, która może drukować jego projekty. Często również klienci pytają o polecenie dobrej drukarni i my taką mamy. https://megraf.pl/druk-wielkoformatowy/ Oferta sprawdzonej drukarni wielkoformatowej w Warszawie.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

  • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
  • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
  • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
  • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
  • niskie koszty obsługi księgowej,
  • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

  • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
  • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
  • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

2 Comments

  1. Wiele firm obecnie stawia na zatrudnienie grafika komputerowego na pełen etat aniżeli zlecanie prac graficznych firmom z zewnątrz. Ja np. jestem grafikiem komputerowym zatrudnionym w hotelu i bardzo sobie taką formę zatrudnienia cenię 🙂 Jest to o wiele bardziej bezpieczne dla mnie niż pozyskiwanie klienta z zewnątrz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *