Sposobów promocji firmy w dzisiejszych czasach jest naprawdę wiele. Wszystkie niosą za sobą pewne zalety, różniące się w zależności od wybranego kanału marketingu. Najskuteczniejsze metody promocji są wtedy, kiedy dobrane są do specyfiki czasów i uwzględniają przyzwyczajenia potencjalnego klienta. W dzisiejszych czasach, odbiorcy usługi najczęściej sięgają do internetu, by znaleźć podawcę dobra, na jakie wykazują zapotrzebowanie. Internet jest szybki i łatwy, nie wymaga przeglądania wielu katalogów, a w przeciwieństwie do reklamy telewizyjnej lub radiowej, treść marketingowa nie musi zostać w pamięci, gdyż jest szukana na bieżąco, co eliminuje możliwość jej ulotności. Dlatego, internet to najlepsze źródło promocji dla grafika komputerowego.

Strona www

Podstawową, najłatwiejszą, najszybszą i zarazem najtańszą metodą promocji, na jaką powinno postawić każde studio graficzne jest własna, dobrze zaprojektowana strona www. To najskuteczniejszy sposób dotarcia do odbiorcy, a jednocześnie najlepsza wizytówka. Witryna internetowa stwarza wiele możliwości wizualnej promocji firmy. Jest to ważne, ze względu na fakt, że najwięcej bodźców, jakie docierają do odbiorcy stanowią właśnie bodźce wzrokowe, które bazują na obrazach, animacjach, kolorach i wzorach. W przypadku studia graficznego, którego zadaniem jest tworzenie chwytliwych grafik, logo, napisów i animacji, jest to dodatkowo najłatwiejszy sposób, na pokazanie swoich umiejętności. Odpowiednie, z zachowaniem najwyższej jakości zaprojektowanie własnej witryny pod kątem graficznego piękna stanowi namacalny dowód na kompetencje danego grafika. Posiadanie strony jest dzisiaj koniecznością. Zdecydowana większość klientów, w pierwszej kolejności wyszukuje firmy, która jest w stanie zaspokoić jego potrzeby, właśnie w internecie. Dostęp do sieci posiada dzisiaj każdy, brak własnej witryny skazuje na nie dotarcie do odbiorcy.

Zwiększ swoją widoczność, daj się zauważyć – SEO

Posiadanie własnej strony nie wystarczy, należy jeszcze podjąć kroki, by była ona widoczna dla potencjalnego odbiorcy, który będzie mógł ją odwiedzić. Badania marketingowe wyraźnie wskazują, że większość odbiorców klika jedynie w trzy pierwsze linki, jakie wyświetla wyszukiwarka po wpisaniu słów kluczowych przez internautów. Ilość użytkowników, którzy klikają w pozostałe linki nie przekracza trzech procent poszukujących, dodatkowo czas odwiedzin strony z niższych pozycji średnio wynosi jedynie ok. trzydziestu sekund. Ważne zatem jest żeby strona internetowa miała wysoki wynik w rankingu wyszukiwarki. W tym celu należy stosować szereg czynności składających się na tzw. pozycjonowanie witryny oraz optymalizację jej struktury pod kątem atrakcyjności dla robotów wyszukiwarki. Pozycjonowanie to proces długotrwały, ale też i przynoszący długofalowe efekty, które na pewno zwiększą liczbę odwiedzin danej strony.

Przykładowo gdy potencjalny klient z Warszawy potrzebuje zaprojektować ulotkę, najpewniej wpisze do wyszukiwarki frazę „projekt ulotek warszawa”. Jeżeli grafik zajmuje się projektowaniem ulotek i może obsługiwać klientów z Warszawy warto aby jego strona była jak najwyżej w wyszukiwarce, dla zapytania „projekt ulotek warszawa”.

Promocja studia graficznego w internecie to bardzo dobry sposób na dotarcie do potencjalnych klientów, których interesuje profesjonalny grafik komputerowy. Podstawą jest posiadanie własnej strony, odpowiednio zaprojektowanej pod indywidualne potrzeby.

Oferta drukarni

Grafik komputerowy powinien współpracować ze sprawdzoną dobrą drukarnią, która może drukować jego projekty. Często również klienci pytają o polecenie dobrej drukarni i my taką mamy. https://megraf.pl/druk-wielkoformatowy/ Oferta sprawdzonej drukarni wielkoformatowej w Warszawie.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2 Comments

 1. Wiele firm obecnie stawia na zatrudnienie grafika komputerowego na pełen etat aniżeli zlecanie prac graficznych firmom z zewnątrz. Ja np. jestem grafikiem komputerowym zatrudnionym w hotelu i bardzo sobie taką formę zatrudnienia cenię 🙂 Jest to o wiele bardziej bezpieczne dla mnie niż pozyskiwanie klienta z zewnątrz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *