Oprzyj biznes na tym, by stać się potrzebnym dla innych

W internecie jednym z najbardziej cennych produktów jest informacja. Można to wykorzystać, jeśli tylko dysponuje się odpowiednią, konkretną wiedzą w danym temacie. Duża ilość firm chętnie nawiązuje współpracę z tzw. dostawcami treści. Dzięki regularnemu zaopatrywaniu większego podmiotu w informacje o dużej wartości można generować zyski robiąc tylko to, co się lubi. Do tego nic nie przeszkadza w tym, by nawiązać współpracę jednocześnie z kilkoma czy nawet kilkunastoma partnerami. Wymogiem jest naprawdę porządna wiedza. Jest to biznes dla pasjonatów, osób, które specjalizują się w jakiejś dziedzinie. Nie trzeba mieć wykształcenia typu magisterskie lub inne wyższe, natomiast trzeba być fachowcem gotowym na bardzo trudne wyzwania. Dostawcy treści często opierają się też na aktualnościach (ogólnych bądź branżowych), co pozwala uwzględnić np. wieści z kraju, ze świata lub z dowolnej części miejsca zamieszkania.

Inny model – pośrednik

Pośrednictwo również pozwala zyskać sporo bez wnoszenia praktycznie żadnych aktywów. Trzeba wykazać się umiejętnościami komunikacyjnymi na poziomie zaawansowanym, dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Dzięki temu można będzie pośredniczyć w realizacji współpracy pomiędzy przeróżnymi podmiotami, nieraz na bardzo szeroką skalę. Usługi pośredników cenione są głównie z uwagi na to, że nawiązywanie trwałych i korzystnych kontaktów wymaga nie tylko czasu (który nie każdy ma) ale również umiejętności negocjacji, planowania, itd.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

  • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
  • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

  • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
  • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

2 Comments

  1. Niektóre firmy poszukują głównie tego typu partnerów i można szybko zebrać niezbędne doświadczenie, najpierw działając np. na umowę zlecenie czy w ramach praktyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *