Oprzyj biznes na tym, by stać się potrzebnym dla innych

W internecie jednym z najbardziej cennych produktów jest informacja. Można to wykorzystać, jeśli tylko dysponuje się odpowiednią, konkretną wiedzą w danym temacie. Duża ilość firm chętnie nawiązuje współpracę z tzw. dostawcami treści. Dzięki regularnemu zaopatrywaniu większego podmiotu w informacje o dużej wartości można generować zyski robiąc tylko to, co się lubi. Do tego nic nie przeszkadza w tym, by nawiązać współpracę jednocześnie z kilkoma czy nawet kilkunastoma partnerami. Wymogiem jest naprawdę porządna wiedza. Jest to biznes dla pasjonatów, osób, które specjalizują się w jakiejś dziedzinie. Nie trzeba mieć wykształcenia typu magisterskie lub inne wyższe, natomiast trzeba być fachowcem gotowym na bardzo trudne wyzwania. Dostawcy treści często opierają się też na aktualnościach (ogólnych bądź branżowych), co pozwala uwzględnić np. wieści z kraju, ze świata lub z dowolnej części miejsca zamieszkania.

Inny model – pośrednik

Pośrednictwo również pozwala zyskać sporo bez wnoszenia praktycznie żadnych aktywów. Trzeba wykazać się umiejętnościami komunikacyjnymi na poziomie zaawansowanym, dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Dzięki temu można będzie pośredniczyć w realizacji współpracy pomiędzy przeróżnymi podmiotami, nieraz na bardzo szeroką skalę. Usługi pośredników cenione są głównie z uwagi na to, że nawiązywanie trwałych i korzystnych kontaktów wymaga nie tylko czasu (który nie każdy ma) ale również umiejętności negocjacji, planowania, itd.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

2 Comments

  1. Niektóre firmy poszukują głównie tego typu partnerów i można szybko zebrać niezbędne doświadczenie, najpierw działając np. na umowę zlecenie czy w ramach praktyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *