Jak wykorzystać Internet w reklamie biura tłumaczeń?

Dobra reklama i przemyślana promocja to podstawa wszelkich działań mających na celu zaistnienie w świadomości odbiorców. Wie o tym niemal każdy przedsiębiorca. Jeszcze kilkanaście lat temu głównym miejscem działań promocyjnych były standardowe kanały komunikacji – takie jak prasa, telewizja czy wszechobecne billboardy. Dzisiaj miejscem zintensyfikowanych działań reklamowych jest Internet. I to bez względu na to, czy promuje się sklep, firma budowlana bądź biuro tłumaczeń. Zatem jak wykorzystać to nowoczesne medium?

Witryna internetowa
Punktem wyjścia do wszystkich działań reklamowych w sieci jest dobra i funkcjonalna strona internetowa, która stwarza nieograniczone możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. W tym przypadku wiele zależy od samego przedsiębiorcy – witryna może pełnić jedynie funkcje informacyjne (z zaprezentowaniem oferty i podaniem kontaktu) lub być formą komunikacji z odbiorcami. W tym drugim przypadku wartość strony na pewno podniesie blog tematyczny, który będzie przedstawiał informacje z danego zakresu. Jednocześnie każdy przedsiębiorca chcący wypromować swoją firmę w sieci musi pamiętać o tym, aby jego witryna była odpowiednio wypozycjonowana i zoptymalizowana. Takie działania zapewnią wysoką pozycję w wyszukiwarkach.

Media społecznościowe
Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez mediów społecznościowych. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście Facebook, którego nie może ignorować żadne przedsiębiorstwo (w tym biuro tłumaczeń). Zatem prowadzenie fanpage’a na Facebooku to absolutne minimum, które pozwala na zaprezentowanie swojej oferty, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami, udostępnianie materiałów zwiększających grono odbiorców, umieszczanie reklamy na profilu, tworzenie interakcji, wymianę opinii czy oferowanie atrakcyjnych zniżek i rabatów. To wszystko zwiększa rozpoznawalność firmy i podnosi jej atrakcyjność w oczach internautów. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż Facebook umożliwia płatną reklamę, która także zwiększa ilość potencjalnych klientów. I chociaż Facebook to niewątpliwie najbardziej powszechne medium społecznościowe, to dodatkowo warto zainteresować się innymi portalami – takimi jak Twitter, Linkedln, Google+, Instagram czy You Tube.

Fora internetowe
Skutecznym sposobem na zareklamowanie firmy w sieci są fora internetowe (zwłaszcza branżowe). Ta forma promocji to nie tylko szansa na zyskanie miana eksperta, ale także na dotarcie do ściśle określonej i sprecyzowanej grupy odbiorców. Udzielanie fachowych porad, wymienianie się informacjami lub branie udziału w tematycznych dyskusjach to bardzo skuteczny sposób na zyskanie klientów.

Bazy i katalogi firm
Żadna firma chcąca zaistnieć w Internecie nie może zapomnieć o tak oczywistym działaniu, jakim jest umieszczenie firmy w bazach i katalogach firm (i to zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich). W takich wpisach powinny znaleźć się nie tylko podstawowe informacje o działalności i dane kontaktowe, ale także odnośniki do strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych. To znacznie ułatwi kontakt z potencjalnymi odbiorcami.

Inne formy reklamy w Internecie, z jakich może skorzystać biuro tłumaczeń to między innymi artykuły sponsorowane, reklama banerowa na portalach internetowych, umieszczenie firmy na oficjalnych mapach, mailing bądź pojawianie się na portalach zleceniowych. Każda z tych form jest niezwykle skuteczna i pozwala na efektywne wypromowanie danej firmy. Przykładem biura tłumaczeń które dobrze promuje się w sieci jest www.biurotlumaczen.pl . Dzięki temu klienci mogą łatwo znaleźć profesjonalne tłumaczenia dla firm.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

  • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
  • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
  • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

  • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
  • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
  • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
  • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *