Jak idea zrzeszania ludzi stała się pomysłem na biznes

Platformy ułatwiające komunikację przez internet stanowią naprawdę bardzo lubiane obszary zainteresowania. Nie dziwi więc to, że różne serwisy typu Facebook są nie tylko doceniane przez zwykłych użytkowników, ale również gwarantują duży zarobek inwestorom. Samo otworzenie i uruchomienie platformy to już dużo, jednak w trakcie pojawia się multum ciekawych pomysłów generujących dodatkowe zyski. Z reguły zysk czerpać można z prostego spełniania oczekiwań użytkowników. To jednak tylko jedna z możliwości zarabiania na tzw. virtual community.

Społeczności profilowane

Chociaż największą popularnością cieszyć się będzie społeczność, do której dostęp ma każdy, często zachodzi potrzeba wyodrębnienia znacznie mniejszych grup powiązanych konkretnymi relacjami zawodowymi bądź hobbystycznymi. Początek takiej społeczności wymaga oczywiście inwestycji, ale później platforma zaczyna sama na siebie zarabiać. Niezbędne staje się wdrożenie np. wydajnych dróg komunikacji lub różnych usług ułatwiających wymianę informacji, plików, osiągnięć. Członkowie społeczności chętnie zapłacą każde pieniądze za maksymalizację wspólnego dobra.

Nobilitacja dla członków

Im bardziej wyrafinowana tematyka łącząca społeczność, tym więcej wnieść może każdy z nowych członków. Przeważnie jednak firmy prowadzące takie platformy chcą uzyskać złoty środek, czyli ani nie przesadzić z kosztami, ani nie uczynić dostępu zbyt elitarnym. Zachowanie pewnych wymogów rekrutacyjnych zapewnia jednak efekt wyróżnienia dla wszystkich, którym udało się wejść w szeregi społeczności, więc dzięki temu stają się oni aktywnymi i lojalnymi jej członkami.

Agregaty prądu – wypożyczalnia

Nasza firma prowadzi wynajem generatorów prądotwórczych o różnej mocy. https://fabryka-pradu.pl/

Prowadzenie biznesu w Polsce

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

3 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *